2016. május 14.

Látogatás a Felsőbányai idősek klubbjában

A Nagybányai Magyar Baptista gyülekezetet képviselhettem annak a meghívásnak eleget téve, amelyet a Felsőbányai idősek klubjától kaptam 2017. május 2-ra. Lehetőségem nyílt Anyák napjára emlékezve Isten igéjéből szolgálni közöttük amelyet lelkesedéssel fogadtak. Isten áldja meg az elhintett igéket a szívükben. A közös fotó készítése során érdekes lángok jelentek meg a "fejemen". Bár csak Isten Szent Lelkének lángja nyugodhatna rajtunk, Isten népén. 


2014. december 5.

Kenyérré válni mások számára...


Egy édesanya kész feláldozni saját életét a gyermekeiért és családjáért, miközben nem reklámozza magát abban amit a mindennapokban tesz. Ha egy édesanya állandóan arról beszélne gyermekének, hogy mit tesz érte, akkor az nem is lenne egy édesanyához méltó. "Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta éretttünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért". Jézus Krisztus megtört kenyéré és kiontott borrá lett értünk, és azt várja, hogy Hozzá hasonlóan az Ő kezében mi is megtört kenyérré és borrá váljunk mások számára. Ha nem vagyunk erre felkészülve, akkor a mi életünk csupán egy nyers tészta amely másoknak csak "gyomorbántást" okoz. Az életünk igazi tápláló eledellé kell váljon az emberekért. Isten azért vezet keresztül különböző dolgokon, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy az életünket valóban tápláló kenyéré tudja e formálni mások javára. Az életünk célja, nem csupán a beszéd, hanem azok lelki ápolása is kell legyen, akik minket ismernek.
Egy gyermek igazából csak akkor érti meg igazán, hogy mit is vállalt az édesanyja a mindennapokban érte, amikor ő is egy gyermek édesanyja, vagy édesapja lesz. Igazából csak ekkor lesz számára nyilvánvaló az édesanyja áldozatkész élete és szeretete. Az Úr Jézus Krisztus is hasonlóan cselekedett megváltó munkája nyomán.

                                                                                                 (The Love of God - Oswald Chambers). 

2014. július 12.

Ukrajnai látogatáson...

A három fehér ruhás és az ünneplő kis közösség
A mai nap folyamán Ungvárra jöhettem Fazakas Mihály testvér kíséretével, hogy két napon át Kelemen Szabolcs testvérünk munkamezején tapasztaljuk meg Atyánk áldásait. Ukrajnába mindig felemás gondolatokkal jövök. Sajnos itt még a határon hosszú sort kell állni, ahhoz, hogy az országba bejöhessünk. Emellett az ember könnyen megtapasztalhatja az igazságosztó szerv leigazoltatását, főleg ha külföldi rendszámmal közlekedik valaki ebben az országban. Isten kegyelmét azonban most is tapasztaltuk. Számítottam, hogy a határnál megkérdezik, hogy hova és miért jövünk Ukrajnába?
Már-már a csomagjainkat kívánták volna átvizsgálni, amikor közöltem, hogy baptista lelkipásztor vagyok, és bemerítési istentiszteletre jövök Ungvárra. Érdekesség az egészben az volt, hogy ahogy meghallotta a két szolgálatát végző határőr, hogy baptista lelkipásztorként jöttem ide, azonnal elálltak mindenféle más kérdezésektől és vizsgálódásoktól, és szabad utat adtak Ukrajnába, jelezve, hogy örömmel fogadnak. Munkács után azonban a "rendvédelmi szervek" is megállítottak és miután elkérte az útlevelem, és a gépkocsi pappírjait, fogta magát és elindult a túl oldalon levő rendőrőrsre és kérte, hogy kövessem. Igazából ez nem zavart túlzottan, csak az, hogy nehogy lekéssünk a bemerítési alkalomról. A rendőr az irodájában beakarta bizonyítani, hogy vétettem a közlekedési szabályok ellen. Nyilván következett volna a büntetés de ahogy bekapcsolta a kamerájukkal felvett "közlekezdési" kihágásomat, kiderült, hogy az előttem levő helyi, ukrán gépkocsi ment ott át ahol nem kellett volna. Ekkor megszégyellte magát, de ahogy láttam még mindig nem állt el attól, hogy megbüntessen valami okra hivatkozva. Ekkor ennek az embernek is elmondtam, megvallva azt, hogy Krisztus Jézus gyermekeként, mint baptista lelkipásztor jöttem szolgálni Ungvárra, és jeleztem neki, hogy pontos időre kellene megérkezzek az Ungvári gyülekezetbe.
Fazakas Mihály tv. szolgálata
Nem tudom, pontosan mit gondolnak a baptistákról általában itt Ukrjanában, de ahogy a baptista lelkipásztor nevet meghallotta, azonnal visszaadta az irataimat, és jó utat kívánt.  
Éppen, időben megérkeztünk az Ungvári Ukrajnai Baptista gyülekezet épületéhez, ahol az Ungvári magyar baptista gyülekezet keretén belül három személy tett bizonyságot hitükről bemerítés által. Egy házaspár és egy 84 éves idős férfi. Az ungvári magyar baptista gyülekezet immáron három taggal szaporodott, és hisszük, hogy még lesznek mások is, akik döntenek Krisztus mellett, felvállalva hitük megvallását bemerítés által is. A bemerítést Kelemen Szabolcs testvérünk végezte, aki lassan már a negyedik éve, hogy családjával itt Ungváron, és Kisdobronyban próbálja az embereket Krisztushoz vezetni. Lassan beérik a munka! Az igehirdetésem alapigéje a szerecsenyi komornyik történetet volt. Egy embernek története, aki vágyott valami után, döntött, valaki mellett és aki tovább ment az útján "nagy" örömmel. Az átöltözés ideje alatt, Fazakas Mihály testvérünk szólt röviden Isten igéjéből, aki a Nagybányai Magyar Baptista gyülekezet tagjaként kísért el erre az útra. Áldott legyen az Úr neve ezért. Miután kézrátéttel imádkoztunk a gyülekezet új tagjaiért, következtek a köszöntések és majd a végén pedig szeretet vendégség. Örömmel látom azt, hogy az Úr gyermekei itt is bíznak az Úrban, és az Ukrajnában levő kesze-kusza politikai helyzet ellenére nem félnek, hanem kitartóan ragaszkodnak az Úrhoz.        
Jelenleg Kisdobronyban vagyunk elszállásolva Kelemen Szabolcs testvérék missziós házánál. Holnap ha Isten megengedi, akkor délelőtt Ungvráon, délután pedig Kisdobronyban szolgálunk. Urunk áldásáért esedezünk továbbra is, és az eddigi kegyelméért is egyedül övé legyen a dicsőség! 

2014. május 2.

Ne a fellegre hanem Istenre tekinteni...

"Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki sűrű fellegre néz, nem arat"
(Prédikátorok 11:4). 

Megvolt a jó étvágy is...
Ennek a kedves igei utalásnak egyik gyakorlati oldalát tapasztalhattuk meg a tegnapi nap folyamán. A Nagybányai gyülekezet testvériségével a Május 1-ét együtt szerettük volna tartani kint a szabadban. Már napokkal azelőtt volt aki azért imádkozott, hogy az Úr napsütéses idővel ajándékozzon meg minket. Mégis a hétköznapok, és az előrejelzés mindinkább arról szólt, hogy esős és hideg idő lesz 1-én. A tegnapi nap reggel kilencre beszéltük meg a találkozást azokkal, akik kiszeretnének mozdulni. Felhős volt az ég és emberileg nem sok esély volt arra, hogy szép idő legyen. Ennek eredményeképpen elég kevesen jöttek el a megbeszélt időre. Még mi is elgondolkodtunk, hogy van-e értelme annak, hogy ennyien elinduljunk a szabadba? Ekkor eszembe jutott a Prédikátorok könyvéből fent idézett igevers. Elindultunk. Ahogy közeledtünk a kijelölt helyre mind tisztábbá és derűsebbé vált az égbolt. Közben pedig egyre másra érkeztek mások is a helyszínre. Végül egy kicsivel több mint nyolcvanan (gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel együtt) gyakorolhattunk közösséget egymással. 
Az elején néhány énekkel kezdtük meg az ott létünket, és egy rövid igei bátorítás után hálát adtunk a napért és az együttlét lehetőségéért. Jó volt a szabadban egy kicsit megpihenni a mindennapi rutinnal teli rohanásból, és jó volt látni azt is, hogy a gyermekek, fiatalok, és felnőttek is feltalálták magukat játszva és beszélgetve egymással. Az Úr nagyon jó volt hozzánk. Mindenért övég legyen a dicsőség.  

Énekesek, gitár és orgona (mindez a szabadban)
A megérkezés után lassan mindenki megtalálja és elfoglalja a helyét


2014. március 8.

Ki tudja, hogy mi a TELEK rövidítés jelentése?

Szamosszegen levő lelkipásztorok
Ma, Isten kegyelméből a TELEK konferencia keretén belől két helyen gyűlhettek össze a lelkipásztorok: Berettyóújfaluban és Szamosszegen. Többed magammal Szamosszegen gyűltünk össze, ahol nagyon áldott beszélgetés alakult ki a tegnapi témánkkal, vagyis a misszióval kapcsolatban. A sok lelkipásztor között, volt egy idős testvér, aki a helyi gyülekezetből jött el erre az alkalomra. Miközben arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz a mai időnkben akár egyénileg, vagy gyülekezetileg a missziómunkát végezni, hogy már már a kérdés felmerül, hogy így lehet missziózni ahogy vagyunk ekkor megszólalt az idős bácsi. Nagyon egyszerűen, de annál nagyobb szeretettel: Kedves testvérek, bátorítom magukat arra, hogy nyugodtan végezzék a magvetés szolgálatát, és a többit hagyják a jó Istenre. Ennyire egyszerű lenne? Igen. Hintsük az evangélium magját, és bízzuk annak további részét a drága jó Atyánkra. Az egész itteni alkalom délután négy óra felé ért vége.
Szamosszegi találkozó
 
Este 18 órától Mátészalkán hirdettem az evangélium üzenetét. Nagyon kedves meglepetés volt az, hogy az istentiszteletre több mint tíz roma testvér eljött, akik az Ákosi gyülekezet tagjai. Nagyon élő bizonyságtevéseik voltak mind szóban és mind énekben. Jó volt őket hallani. Örült a szívem azért mert nem személyválogató Isten, és csodáltam Őt magamban azért, ahogy megtudja az emberi szívet, életet változtatni. Az alkalom után Takács Zoltán testvérékkel együtt elfogyasztottuk a finom vacsorát, ami után még nagyon sokat beszéltünk az ekorban megjelenő veszélyekről, amelyek fiataljainkat és gyülekezeteinket érinti. Jó lesz most már lassan lefeküdni, és az Úrban megnyugodva elaludni. Minden mai áldásért is az Úré legyen a dicsőség.
 
(Kíváncsi vagyok, hogy ki tudja megmondani, hogy mi a TELEK rövidítés jelentése)

2014. március 7.

26. TELEK találkozó - Nyíregyháza - Világmisszió és a helyi misszió kapcsolatai

Az elmúlt hetekben Isten volt az, aki megtartott, vezetett, erőt adott a különböző szolgálatokban és kihívásokban. De hát ez mindig így van. A saját erőm vagy bölcsessége által nem tudnék egy lépést sem előre menni. Ezen a hétvégén a TELEK konferencián veszek részt Isten jóvoltából. Ha jól tudom ez a 26-ik találkozó. Tavaly augusztustól én is bekerülhettem a határ menti lelkipásztorok (Magyarország, Románia, Kárpátalja) közösségébe. Ez a második TELEK találkozó amelyen részt vehetek. Most a megnyitó alkalom a Nyíregyházi baptista gyülekezetben került megrendezésre. Szép számmal voltunk ma jelen, talán úgy hatvanan. Néhányan egy kicsit késve érkeztünk erre az alkalomra, mivel a határnál döbbentünk rá arra, hogy egyik kedves testvérünk a kocsijába hagyta a személyi igazolványát. Ezért onnan egy "kis" kerülővel végül mégiscsak sikerült megérkeznünk Nyíregyházára, ahol éppen egy  misszionárius testvérnő számolt be arról a misszióról, amit egy másik földrészen végez az Úr dicsőségére. Nem említek sem nevet sem pedig helyiséget, hogy hol misszionárius, hogy ne származzon ebből problémája. Ezután egy kis szünet után, következett egy előadás, amelynek megtartását most rám bízták, na de nem azért, mert én lettem volna a legalkalmasabb, hanem azért, mert engem még nem hallottak egy ilyen találkozón szolgálni. A misszióról kellett szóljak, amely nagy kihívás volt számomra. A téma: Világmisszió és a helyi misszió kapcsolatai. Az alkalom vége felé az Ukrajnai helyzetről hallhattunk egy kicsivel több információt Nagy Csaba és Nagya Kasza Dániel testvéreink jó voltából, amely után imádkoztunk az Ukrajnában levő testvéreinkért és az ottani jelenlegi helyzetért.

Az elmúlt hetekben több evangélizációs alkalmon szolgálhattam, sőt a körzetünkben is tartottunk ilyen napokat. Nagy szó, hogy jóformán minden helyen szép számmal jöttek nem keresztyén emberek. Azonban, a kérdés az, hogy hányan lettek azok közül az Úr gyermekeivé. Nem szabad megelégedjünk azzal a néhány napos evangélium hirdetéssel amelyeket ilyenkor tartunk. Mint Isten népe és gyülekezete folyamatosan arra kell törekedjünk, hogy az evangéliumot megosszuk az emberekkel, azért, hogy többen Istenhez megtérjenek. Ehhez az is szükséges, hogy kimozduljunk a megszokott, olykor kényelmes világunkból. Krisztus parancsa az, hogy elmenvén nem pedig leülvén vagy pedig megvárván, hogy az emberek jöjjenek Hozzá. Az Úr végezze ezt el bennünk.

A vendéglátom ezen a hétvégén Takács Zoltán testvérem, aki a Mátészalkai Baptista gyülekezet lelkipásztora. Ma este Kocsordon voltunk, és ott szolgálhattam Isten igéjéből. Holnap, ha Isten megengedi, akkor délelőtt Szamosszegen leszünk, ahol a mai témát próbáljuk egy kicsit tovább vinni. Este pedig Mátészalkán lesz evangélizációs alkalom. Az Úr legyen velünk és az otthoniakkal.

2014. február 8.

A találkozás reményében...

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem" (Zsoltárok 50:15)

Több mint egy hónap eltelt ebből ez évből is. Egy évvel ezelőtt még nem gondoltam volna azt, hogy a 2014-es évet már nem Kovásznán fogom kezdeni. Sok minden történt egy év alatt. Az elmúlt évet, hónapokat, napokat úgy éltem meg, mint aki egyszerre tapasztalta azt, hogy az ember ellensége mint ordító oroszlán szerte jár, azért hogy az Úr gyermekeit elnyelje. Ugyanakkor azt is eltudom mondani hogy, minden helyzetből lehet Istenhez kiáltani, mert Ő figyel ránk és meghallgat minket.
Ezt éltem át az elmúlt napokban is, amikor egy olyan személy távozott el mellőlem, aki az életem egyik fontos része volt. Ez nem volt más, mint az ÉDESAPÁM. Mióta Nagybányára költöztünk, azóta itt tartózkodott a helyi tüdőszanatóriumban. Így volt alkalmunk találkozni egymással, igaz hogy nem az otthonunkban hanem a kórházi ágy mellett, de így is azt mondhatom, hogy nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy az utolsó hónapokban közel lehettem fizikailag is hozzá. Azonban eljött az elválás ideje, amikor Isten úgy látta jónak, hogy nem engedi szenvedni édesapámat, és magához hívta. Fáj a hiánya. Tudom, hogy jobb neki így és, hogy amiként megvan az ideje a születésnek, azonképpen megvan az ideje a meghalásnak is. Azonban mint az Úr gyermek elmondhatom, hogy nem úgy szomorkodom, mint akiknek nincs reménységük, hanem úgy, mint aki várja azt a boldog viszontlátást, ott ahol nem lesz többé fájdalom, elválás, halál, könny. Addig is a szeretetének, kedvességének és az utolsó szavának emléke, amikor így köszönt el az egyik nap tőlem, amikor még tudott beszélni: ÁLDJON MEG, végig fog kísérni és boldogon gondolok rá. 
Különös módon tapasztaltuk Urunk gondviselését, és szeretetét, testvérek, rokonok és barátok által, nem feledve el a Nagybányai és Kémeri gyülekezet segítőkész hozzáállását, valamint a Kovásznai gyülekezet testvériségének bátorítását amit nagyon köszönünk és nagyra értékelünk.
Tovább megyünk Urunk kegyelméből, és tudjuk, hogy egy olyan Istenünk van, akit segítségül lehet hívni ezután is és ezzel a bizodalommal várjuk azt a napot, amikor végül letöröl az Úr minden könnyet a szemeinkről.     

2013. december 28.

Imaheti program 2014

Imahét – 2014

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,

Isten segítségével új évet kezdünk a hit útján, egy olyan világban, ahol egyre nagyobb harc folyik, azért hogy a gyülekezetek eltávolodjanak Isten szent Igéjétől. Ha a Sátánnak sikerül valakit eltávolítania a Szentírástól, nagyon könnyen belophatja a tévtanításokat vagy a Bibliával ellentétes gyakorlatokat az életébe. A baptista hit kezdeteitől fogva országunk területén a baptistákat úgy ismerték, mint akik teljes hitüket és hitbeli gyakorlatukat Isten igéjére alapozzák. A Szentírásban való meggyökerezés által, a második világháború előtti és a kommunizmus ideje alatti üldözések kudarcot vallottak a gyülekezeteinkben tapasztalható valódi, erős hittel szemben. Az ige világossága által a gyülekezeteink megtartották a keskeny utat, és harcot folytattak az emberek üdvösségéért, és a hívők megszentelődéséért. Annak érdekében, hogy megmaradjunk az elődeink útján, megőrizzük az igaz hitet, és a szívünket tisztán, hívjuk testvéreinket, hogy együtt imádkozzunk, az Isten igéjének megismeréséért, megéléséért és hirdetéséért. Ezeknek a gondolatoknak értelmében az idei imahét témája:

Isten igéje
Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr –, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására” (Ámósz 8,11).
A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel” (Kol 3,16).
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17).
Ha megvizsgáljuk, mi történik a társadalomban és sok gyülekezetben, úgy tűnik, olyan időket élünk, amikor az emberek egyre inkább eltávolodnak Isten igéjétől, és „saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat” (2Tim 4,3). Valahányszor a gyülekezet Isten igéjében gyökerezte hitét, sikerült legyőznie a kísértéseket és tévtanításokat, amelyek a népet tévútra vezetik. Ezen a héten, az imádságunk témája a Bibliával, Isten ihletett, kijelentett Igéjével való kapcsolatunk.

Vasárnap – Isten igéje élő és ható
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk” (Zsidók 4,12-13).
Hálaadás:
adjunk hálát azért, hogy Isten ma is szól hozzánk az igéje által;
az Isten igéje munkájáért, amely képes megváltoztatni a szívünk legmélyét is;
mindazokért, akiknek az életében munkálkodott az ige, és az elmúlt évben az Úrhoz fordultak.
Közbenjárás:
imádkozzunk azokért, akik Isten műhelyében vannak, és az ige munkálkodik bennük;
azokért, akiknek a szívében kicsirázott az igemag, de a Sátán igyekszik elfojtani az üdvösség munkáját.
Kérés:
imádkozzunk, hogy Isten nagy hatalommal szóljon hozzánk az evangélizáló hetek ideje alatt;
hogy Isten segítsen bennünket naponta olvasni és tanulmányozni az igét;
hogy az Úr vizsgálja meg különösen azokat, akik ellene állanak az igének;
hogy a Szentlélek készítse fel az Isten nélkül élő embereket az ige befogadására.Hétfő Isten igéje meghozza a gyümölcsét
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem” (Ézsaiás 55,10-11).
Hálaadás:
adjunk hálát az ige gyümölcséért a hívők életében és jellemében;
az ige gyümölcséért azoknak az életében, akik az Úrhoz tértek;
az ige gyümölcsért abban, ahogyan vezet bennünket minden napon a hit útján.
Közbenjárás:
imádkozzunk, hogy azok, aki befogadták az igét, tartsanak ki a hitben;
hogy mindazok, akik hallották az igét, de haboznak befogadni azt, teljes győzelemre jussanak;
azokért, akik halogatják az Úrhoz való megtérést, hogy győzzön bennük az ige iránti engedelmesség.
Kérés:
kérjük az Urat, hogy nyisson tág kapukat az ige befogadására országunkban;
hogy az Úr nyissa meg az emberek szívét az ige előtt, az imahét és evangelizáló hetek ideje alatt;
hogy Isten adjon éhséget és szomjúságot az ige iránt országunkban.

Kedd: az Úr törvényéről elmélkedik
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal” (Zsoltárok 1,1-2).
Hálaadás:
adjunk hálát, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk Isten igéjét;
hogy az ige szabadon hirdethető országunkban;
azokért, aki nyomtatják és terjesztik a Bibliát.
Közbenjárás:
imádkozzunk azokért, akik anyagiakkal támogatják az ige nyomtatását és terjesztését;
hogy az Úr oltalmazza azokat, akik életüket és szabadságukat kockáztatják, hogy eljuttassák a Bibliát, azokra a helyekre, ahol Isten igéje tiltott.
Kérés:
imádkozzunk, hogy mindenki, akinek van Bibliája, olvassa azt;
hogy az Úr gyermekei örömmel olvassák és tanulmányozzák a Szentírást;
hogy a hívők bátorítsák gyermekeiket Isten igéjének tanulmányozására.

Szerda – az ige kívülről való megtanulása
Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha!                              
Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.                   
Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!
Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened (Zsoltárok 119,8-11).
Hálaadás:
adjunk hálát mindazokért, akik bibliaverseket, vagy bibliai fejezeteket tanulnak meg kívülről;
az ige hatalmáért, amely képes bennünket távol tartatni a bűntől, és megszentelni a gondolkodásunkat;
Isten igéjének győzelméért a gyülekezeteink fiataljai életében, a bűn ellen való harcban;
Közbenjárás:
imádkozzunk azokért, akiknek kísértésük, hogy elhanyagolják az igét;
azokért, akiket a Sátán elbátortalanít, hogy ne tanuljanak újabb igerészeket;
azokért, akik kísértve vannak, hogy a világ útjait és normáit kövessék.
Kérés:
imádkozzunk buzgóságért az igerészek kívülről való megtanulásában;
állhatatosságért az ige mindennapi tanulmányozásában és az igeversek tanulásában;
hogy a gyülekezeteink fiataljai az Úr útján járjanak.

Csütörtök – nem csak kenyérrel él az ember
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ’Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré’ . Ő így válaszolt: ’Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik’” (Máté 4,1-4).
Hálaadás:
adjunk hálát Isten igéjének szellemi táplálékáért;
mindazokért, akik tejes szívvel Isten igéjében hisznek;
azokért, akik nem hanyagolják el az igét az anyagiak miatt;
azokért, aki legyőzték a gonoszt az ige által.
Közbenjárás:
imádkozzunk azokért, akiket magával ragadott anyagi haszonszerzés vágya, és elhanyagolják az igét;
a nemhívő a családokért, ahol a gyermekek evilági dolgokkal táplálkoznak szellemileg (televízió, internet, stb.), és nem ismerték meg az ige szellemi táplálékát.
Kérés:
imádkozzunk szellemi látásért, hogy az ige kerüljön első helyre a személyes, családi, és gyülekezeti életünkben;
hogy mindazok, akik az anyagi dolgok rabságában élnek, megszabaduljanak, és üdvösségre jussanak;
bölcs szülőkért, hogy az ige egészséges tanítása szerint tanítsák gyermekeiket;
azokért a hívőkért, akik eltávolodtak az Úrtól az anyagiak miatt, hogy visszanyerjék az Isten iránti első szeretetüket.

Péntek – az evangélium ereje
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: ’Az igaz ember pedig hitből fog élni’” (Róma 1,16-17).
Hálaadás:
adjunk hálát azokért, akik az evangélium hirdetésében fáradoznak;
az evangélium hatalmáért, amely képes az emberek életét megváltoztatni;
azokért az eszközökért, amelyeken keresztül az evangélium terjed (rádió, televízió, internet, könyvek, kiadványok, személyes bizonyságtétel, stb.).
Közbenjárás:
imádkozunk a lelkipásztorokért, misszionáriusokért, evangélistákért, hogy Isten óvja meg őket a Sátán támadásaitól;
azokért, akik imádságukkal és anyagiakkal támogatják az evangélium hirdetését, hogy kitartóan végezzék ezt a szolgálatot.
Kérés:
imádkozzunk, hogy az Úr nyisson kapukat az evangélium számára azokban az országokban, ahol a keresztyéneket üldözik;
hogy az Úr adjon nyitott szívet az evangélium számra, mindazoknak akik hallják az igét;
hogy minden szószékről, minden gyülekezetben a tiszta evangéliumot hirdessék.

Szombat – tanulmányozni, engedelmeskedni és tanítani
Mert Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és döntéseket” (Ezsdrás 7,10).
Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra... Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is” (1Timóteus 4,13; 16). 
Hálaadás:
adjunk hálát mindazokért, akik tanulmányozzák, megtartják Isten igéjét, és másokat is tanítanak arra;
minden vasárnapi iskolai tanítóért (gyermekek, fiatalok és felnőttek tanítói);
az vallásórákért és vallástanárokért az iskolákban;
a baptista teológiai középiskolák tanáraiért, a bukaresti és nagyváradi teológiai főiskolák tanáraiért.
Közbenjárás:
imádkozzunk, hogy az Úr őrizze meg a tiszta tanítást otthonainkban és gyülekezeteinkben;
hogy az Úr őrizze meg az evangélium hirdetőit a tévtanításoktól és a Sátán támadásaitól.
Kérés:
kérjük az Urat, hogy oltalmazza meg a gyülekezeteink tagjait a tévtanításoktól és a bibliaellenes gyakorlatoktól;
hogy hívjon el egy újabb nemzedéket, akik teljes odaszánással tanulmányozzák, élik, és hirdetik az evangéliumot;
hogy nyújtson segítséget és szabadulást, mindazok számára, akik Isten igéje miatt szenvednek.

Vasárnap – a hit az evangélium meghallgatása által jön létre
„’Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.’ De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: ’Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!’ Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja: ’Uram, ki hitt a mi beszédünknek?’ A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róma 10,13-17).
Hálaadás:
adjunk hálát mindazokért, akik hallották az evangéliumot, és befogadták az igaz hitet;
azokért, akik a tiszta evangéliumot hirdetik;
minden, az evangélium számára nyitott kapuért;
minden hívőért és gyülekezetért, akik az elveszettek üdvösségéért fáradoznak.
Közbenjárás:
imádkozzunk mindazokért, akik harcolnak, hogy megtartsák a baptista hitet az ellenség támadásai között;
azokért, akiket gúnyolnak és üldöznek azért, mert a tiszta evangéliumot, a szoros kaput és a keskeny utat hirdetik.
Kérés:
imádkozzunk, hogy mindazok, akik hallani fogják az evangéliumot, üdvösségre jussanak;
hogy az Úr nyissa meg az ige hallgatóinak a fülét és szívét, ahogyan annak idején megnyitotta Lídia szívét is a Pál apostol prédikálására;
hogy az Úr adjon üdvösséget a családjaink minden tagjának;
hogy az Úr hozzon lelki ébredést országunkban.   

Paul Negrut lp.

a Romániai Baptista Unió bibliai oktatásért felelős alelnöke.